ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 2024.

Met daarna een gezellige Lente-viering!

LET OP gewijzigde locatie!
De ALV van 25 april is verplaatst van De Bussel naar
Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15, op donderdag 25 april 2024. Aanvang 14.00 uur.

Na de ALV nodigen wij u uit om gezellig bij te praten, we
vieren immers dat het weer lente is. Wij zorgen voor koffie of
thee, een hapje en nog een drankje.

Hierbij de AGENDA van de ALV:
1 Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering (2023)
4. Verslag activiteiten en reizen
5. Financieel verslag exploitatiejaar 2023
6 Verslag kascommissie 2023
7 Benoeming kascommissie 2024
8 Afscheid bestuurslid.
9. Verkiezing bestuursleden: Penningmeester en Algemeen
bestuurslid
10. Contributie
11. Naamsverandering
12. Visie van het bestuur voor het jaar 2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

Jaarstukken krijgt u op papier, bij aanvang van de ALV, of op aanvraag toegestuurd via secretaris@kbo-oosterhoutstad.nl.

Vragen kunt u voorafgaand aan de ALV schriftelijk stellen via secretaris@kbo-oosterhoutstad.nl. Deze vragen worden dan tijdens de ALV beantwoord.

U kunt zich aanmelden voor de ALV tot 10 april 2024. Als u
zich al eerder heeft aangemeld hoeft dit natuurlijk nu niet
nog eens.

Bel Rikie van Ginneken, tel: 06-51614226

Oosterhout viert 80 jaar bevrijding groots. Uw verhalen zijn waardevol, help ons AUB!

Het thema is “Brug naar Vrijheid”.

Eind oktober/begin november 2024 zal met name de bevrijding van Oosterhout worden gevierd en in mei 2025 zal in Oosterhout uitgebreid stil worden gestaan bij het bredere thema “wat betekent leven in vrijheid voor ons”.

Burgemeester Mark Buijs doet een oproep aan ons allemaal om bij te dragen aan het collectieve geheugen van de oorlogsdagen, nu er nog mensen zijn die ons dit duidelijk kunnen maken.

De ORTS, de lokale omroep van Oosterhout doet hierbij dan ook een beroep op u, om uw oorlogsherinneringen, met hun te delen. Dit kan zijn door een persoonlijk gesprek, of wellicht heeft u nog foto of documentatie materiaal uit de oorlogstijd.

De leden van de redactie komen graag eens even op de koffie om daar met u over te praten. Heeft u verhalen over onderduikers in Oosterhout, smokkelaars, NSB’ers, verzetsstrijders maar ook verhalen over het gewone leven in die dagen. Of herinnert u zich het moment van de bezetting of juist van de bevrijding.

We mochten al een paar telefoontjes ontvangen, maar zoeken nog meer verhalen en materiaal.

U kunt mailen naar redactie@orts.nl of bel Gerry Oomen tel: 06-46294982

Nieuwe wekelijkse activiteit voor leden KBO Oosterhout Stad

Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Cognitieve Fitness is een wetenschappelijk onderbouwde groepstraining waarbij veel uitdagende oefeningen worden gegeven om je brein zo gezond mogelijk te houden. Door je hersenen te blijven uitdagen stimuleer je de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen de hersencellen, wat de kans op dementie verkleint. Hoe jonger je begint met hersenen trainen, hoe meer reserve je hebt om op latere leeftijd de gevolgen van ouderdom en eventueel dementie te verkleinen. Cognitieve Fitness is voor ieder die zijn of haar hersenen gezond wil houden.

De groepslessen worden gegeven in “Activiteiten- centrum De Slotjes” iedere maandag- en vrijdag- ochtend van 11.30 uur-12.30 uur.

Meldt u vrijblijvend aan voor een gratis proefles Lia Joosen tel: 06-4639 2051